Boerevolk Radio

BVR2

Boerevolk Radio – Is jy deel van ‘n Volk of maar net ‘n Nasie?

Boerevolk Radio verduidelik die skeidslyne tussen die Boerevolk as afstammelinge van die trekboere en voortrekkers, en die Kaaps-Hollandse Afrikaners wat na afloop van die Anglo-Boereoorlog gedurende 1902 saamgevoeg is onder Afrikanerskap. Dit is hier waar baie wrywing onder die sogenaamde Afrikaners ontstaan het wat tot vandag toe voortduur.

Hier volg ‘n uittreksel van Boerevolk Radio se sienings:

  • Om vryheid te bereik het die Boervolk eerstens sy eie onafhanklike media nodig, daarna sal ons leiers vind. Daarsonder sal die Boervolk (soos vanaf 1910) die kneg van die Afrikaner bly en saam vergaan.
  • Die hoofstroom regse organisasies, bewegings en partye is verkneg aan die Afrikaner en is net soos die liberales getooi. So ook die sogenaamde Boere organisasies en Broederbond.
  • Die meeste van dié leiers en hul hoofmanne lieg vir die Boerevolk. Hul weet nie hoe om sonder die Afrikaner voort te gaan nie, en is op soek na lede buite die Boerevolk om kruisies te trek.

BOEREVOLK RADIO SE WAARSKUWING – PASOP VIR DIE AFRIKANERS!

Die Afrikaners is uitgeslape en gebruik steeds die geskiedenis en sentimente van die Boerevolk om juis die Boerevolk te ondermyn.

Pres Kruger sowel as Pres Steyn het ook gewaarsku teen die Afrikaner etnisiteit wat deur die Afrikaner Bond verkondig is. Paul Kruger het gesê ons is NIE dieselfde nie, maar dat dit ‘n uitgeslape politieke speletjie van hulle is.

Die Afrikaner Bond het al in die 1880’s, kort na hul stigting saam die Engelse begin werk teen die Boervolk en was verantwoordelik vir die Afrikaner geldmag se stigting wat tot vandag teen die Boervolk ingespan word.

Wanneer ooit was daar ‘n Boer toegelaat om aan te sluit by die Broederbond? Nog nooit nie; dit was alleenlik Afrikaners en Joiners. Oral sien mens hoe baie wie kamtig hardop skree “Ek is BOER”, tog te graag saam die Afrikaners loop, en hul is stadig besig om dit weereens reg te kry. Let veral op die Boere-vreemdes in sogenaamde volksrade.

Klik hier om te luister

KONTAK BESONDERHEDE

Daar is talle telefoon nommers in verskeie dorpe en stede wat geskakel kan word. KLIK HIER vir die volledige lys.

Skype: boervolkradio
Webtuiste: http://www.boervolkradio.co.za