Radio Afrikaans

Radio AfrikaansU ONTSPANNE LUISTERSTASIE

Radio Afrikaans is ‘n Christen-Afrikaanse Radiostasie met ‘n Boerevolk-karakter en waardes. Afrikaanse radiostasies word stelselmatig deur liberale elemente oorgeneem wat die karakter, waardes en doelwitte van die radiostasies wysig terwyl Radio Afrikaans ‘n oorspronklike Boere-Afrikaanse karakter, waardes en doelwitte nastreef.

Die oorname van Afrikaanse radiostasies deur liberale elemente kan met verskeie radiostasies waargeneem word soos Regstellende Aksie (RA), Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) en Ateïstiese Elemente posvat onder die voormalige Afrikaanse radiostasies. Sodoende het radiostasies soos Radio Jakaranda, Radio Pretoria, Radio Vryheid en talle ander, ingrypende karakter veranderings ondergaan.

Voormalige Afrikaanse radiostasies word ook deur borgskappe en adverteerders gedwing word om gedaante verwisselings te ondergaan. Sodoende raak Afrikaanse radiostasies dan mettertyd liberaal, meer ateïsties en word die stasies selfs verengels terwyl hulle mettertyd ook ‘n spreekbuis vir die regering begin raak met uitheemse invloede, musiek en propaganda.

Radio Afrikaans het egter ‘n toevlugsoord geword vir Afrikaanse luisteraars en omroepers wat Christen en Boere-Afrikaanse waardestelsels nastreef. Daarom onderneem die bestuur van Radio Afrikaans om Boere-Afrikaanse waardes te handhaaf met Protestantse Christenskap as fondamentele begindsel. Kom luister saam indien u ‘n trotse Boer is wat hierdie beginsels ondersteun.

RADIO SPELERHUIDIGE LIEDJIE


SKAKELS